Draaikonterij

De PvdA heeft de voorbije jaren in het ontpolderingsdossier een hele rare rol gespeeld. En de partij is klaarblijkelijk nog niet uitgespeeld. Heel lang hield de PvdA in Zeeland vol dat voor het mogelijk ontpolderen alternatieven gezocht moetsen worden. Zelfs wijlen gedeputeerde Thijs Kramer zocht in de zomer voor zijn dood nog naar mogelijkheden om het ontpolderingsspook uit de regio te jagen. De macher Kramer sprak daar uitvoerig over met bijvoorbeeld de waterschappen, omdat vooral binnen het waterschap Zeeuws-Vlaanderen de overtuiging leefde dat er alternatieven voor natuurherstel gevonden konden worden en het zoeken zou niet lang hoeven te duren. Bij de Braakmanhaven, bij Saeftinge en op diverse voorlanden zouden zonder veel ingrepen te plegen nieuwe slikken en schorren konden worden geschapen. En als dat kon hoefde er geen sprake te zijn van onteigeningen en meer van zulks.
Na Kramers verscheiden bleef binnen de PvdA-Zeeland alleen Maria le Roy dat standpunt bezigen, hetgeen haar in conflict bracht met Thijs opvolger, rijksrentmeester Van Zandbrink, die gesteund door fractievoorzitter Holtering vol inzette op ontpoldering en alleen in Zeeuws-Vlaanderen. Van Zandbrink wilde zelfs in het Braakmangebied nog wel ettelijke honderden hectare aan de verzilting offeren.
Tweede Kamerwoordvoerster Lia Roefs bleef evenwel tot vorige zomer het verhaal van de niet gedwongen onteigeningen en de zoektocht naar alternatieven koesteren, maar na de zomer van 2009 een volledige ommezwaai te hebben gemaakt. Naar verluidt na interventie van de Zeeuwse PvdA-fractie die de kamerfractie had bijgepraat over de Zeeuwse dilemma’s, maar ook niet echt.
Hoe het ook zij, de PvdA ging in de kamer overstag (Roefs werd laag op de kandidatenlijst gezet en verdwijnt binnenkort weer naar Limburg) en hielp de voorstanders van het ontpolderingsverhaal aan een meerderheid.
De woorden van senator Margriet Meindertsma gisteren in de Eerste Kamer doen me toch verbazen. “We hebben oprecht geloofd dat ontpoldering kon worden voorkomen”, zei ze gisteren. “De uitkomst is teleurstellend. Het vertrouwen dat wij hadden is beschaamd.”
Ze zette haar woorden vervolgens kracht bij met een motie waarin het kabinet alsnog dringend verzocht wordt om de alternatieven die door de waterschappen zijn aangedragen nog eens goed en nader te laten onderzoeken. De kans is groot dat die motie het nog haalt ook. Daarmee zet de PvdA de hele ontpolderingsdiscussie weer op scherp. Als de sociaal-democraten het echter aandurven om weer van mening te veranderen, dan doen de PvdA’ers er goed aan om ver buiten de Zeeuwse gebiedsgrenzen te blijven.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Draaikonterij

  1. Tom schreef:

    Zet er even voor de volledigheid bij dat Maria le Roy uw partner is, zodat de lezer begrijpt vanuit welk perspectief u schrijft.

    PS. Het is lekker weer, Nederland heeft de eerste wedstrijd gewonnen op het WK, probeer eens iets positiefs te schrijven. Over kramp gesproken…

  2. Willy schreef:

    Het is me wat.

Reacties zijn gesloten.