Bureaucratia

Bijna alle partijen roepen het. We moeten bezuinigen, het mes moet in overheidsorganen. er moet gesneden worden, overdaad moet weg, het moet slanker, slimmer en efficiënter. En of er nu een centrumrechts, Paars-plus of nationaal kabinet komt; het zal zo zijn dat er geschrapt wordt op overheidsbudgetten, dat het ambtenarenkorps zal worden teruggebracht en dat er wellicht ministeries bijeen gevoegd zullen worden.
Maar als eenmaal de plannen gepresenteerd zijn dan gaat bureaucratia zijn werk doen, dan gaat er bewegingen plaatsvinden die het uiteindelijke beoogde doel van de operaties negatief zullen beïnvloeden, dan zal blijken dat bezuinigen -zoals zo vaak – geld kost en komen de regeerders terug op hun plannen, worden reorganisatie aangepast en is er – soms na jaren – per saldo hoegenaamd niets bereikt. Hoe ging het per slot van rekening bij het UWV, de Belastingdienst, in het onderwijs.
Op een lager bestuurlijk niveua zie je het ook. Bestuurlijke schaalvergroting in gemeenteland zou de gemeenten slagvaardiger en daadkrachtiger maken en zou bovendien goedkoper zijn. Welnu, de laatste herindelingsronde zijn nog maar een handvol jaren achter de rug en hebt U als burger iets gemerkt van een slagvaardiger bestuur, welnee.
Zijn uw gemeentelijke lasten gedaald? Welnee. Is uw ergernis over het functioneren van uw gemeente als instantie toegenomen? Wellicht wel.
Als politici roepen dat er bezuinigd moet worden, dan zorgen de dienstbaren – de ambtenaren – de immerblijvende apparatski ervoor dat de bezuinigingen uiteindelijk geld kosten. Elke aanval op de positie van de bureaucraten pareren ze zelf. Hoe? Soms heel simpel.
Een voorbeeldje uit mijn eigen woonplaats.
Hulst heeft in verhouding met vergelijkbare gemeenten een te groot ambtelijk apparaat. Al jaren dringt de raad aan op afslanking. Welnu de voorbije jaar is dat appartaat ietwat afgeslankt. Geleidelijk. Dus zonder gedwongen ontslagen, gewoon met natuurlijk verloop en het niet meer onmiddellijk invullen van vrijgekomen formatieplaatsen. Goed. Waren er in 2006 nog 193 ftes in Hulst, dat zijn er drie jaar later 182. Dus minus elf. Daar staat echter tegenover dat het gemiddeld aantal productieve uren per fte drastisch kelderde, van bijna 1500 naar amper 1320. De ambtenaren die overbleven gingen dus steeds minder doen. Komt nog bij dat het ziekteverzuim tussen 2006 en 2009 toennam van 3,45 procent naar 5,91 procent, bijna een verdubbeling. De ambtenaren die overbleven gingen dus niet alleen minder doen, ze waren ook vaker en langer ziek. Bovenstaande feiten hadden echter geen enkel gevolg voor hun weddes, die gingen namelijk van gemiddeld 54.000 euro op jaarbasis naar bijna 64.000 euro per jaar. Een stijging van 10 mille op amper drie jaar.
Dus per saldo kostte de gemeente Hulst die kleine reorganisatie veel meer geld dan dat het opleverde. En de ambtenaren, die deden minder, waren vaker ziek, maar verdienden aanmerkelijk meer. En dat noemen ze bezuinigen!!!!!

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Bureaucratia

 1. Tom schreef:

  Scorebordjournalistiek: Journalistiek waarbij alleen de cijfers of resultaten worden behandeld, zonder nuancering, en waar niet naar de inhoud wordt gekeken.

  • gremberghe schreef:

   Commentaar is nog wat makkelijker.
   Lees Jaarverslag 2009, Gemeente Hulst, pagina’s 79 en 80, 10 juni 2010 voor de nuancering van uw commentaar.

 2. Tom schreef:

  IK nuanceren? Wie schrijft hier nou kolder?

  Allereerst scheer je op een Wilderiaanse manier alle Hulsterse ambtenaren over één kam. Dat lijkt me alvast niet terecht. Ben je zo moedig om excuses te maken?

  Ten tweede dacht ik dat je een voorstander was van één Zeeuws-Vlaamse gemeente, terwijl je nu juist zegt dat fusie niet leidt tot voordelen.

  3. Een groter ambtenarenapparaat dan vergelijkbare gemeenten? Zal best, maar minder dan in Sluis, en veel en veel minder dan in Schouwen.

  4. Geen gedwongen ontslagen: één woord, rechtspositieregeling.

  5. Minder productieve uren en meer ziekteverzuim. Het één heeft uiteraard met het ander te maken. Ik wil dit zeker niet goed praten, maar we hebben het over nuance. Toch?

  6. Het gemiddelde salaris wat je noemt is werkelijk absurd en is enkel te verklaren door inhuur van externen. Er zullen heus wel ambtenaren zijn die dit verdienen, maar het gros zit er toch echt ruim onder. Je hebt geen idee wat je de dame aan het loket of de man van de buitendienst door zulke berichten aan doet. Er zijn ambtenaren die inmiddels een hekel hebben om naar een verjaardag te gaan vanwege de opmerkingen die gevoed zijn door prietpraat als deze, of de domheid van raadsleden.

  Kortom, SCOREBORDJOURNALISTIEK!

 3. gremberghe schreef:

  Nogmaals Lees Jaarverslag 2009, Gemeente Hulst, pagina’s 79 en 80, 10 juni 2010.
  En over scoreborden, wie gebruikt er nummers?
  Schaal is nooit bepalend voor het functioneren van een organisatie, dat zijn de mensen.
  Hulst had een te ruim apparaat, Sluis ook, SD, maar er zijn nog tal van andere gemeenten ook.
  Slecht functionerende ambtenaren steken zich altijd weg achter hun rechtspositie.
  Kijk maar ’s naar de oud-gemeentesecretaris van Sluis die de gemeenschap tonnen heeft gekost, maar daar lezen we in Halfformaat nix over.
  Het gemiddeld salaris is wat het is, niet absurd, niet vanwege externen. En ja, tuurlijk zitten er veel mensen onder dat gemiddelde. Nogmaals Tom, de feiten zijn de feiten en je kunt me veel verwijten, maar niet de feiten.

 4. Tom schreef:

  Geert zegt ook altijd dat hij over de feiten spreekt. Hij interpreteert ze alleen dusdanig dat hij zelfs van feiten leugens weet te maken.

  Wachtgeld, ook zo’n verspilling van belastinggeld.

Reacties zijn gesloten.