Onderwijsnoden

Staatssecretaris Van Bijsterveldt roept overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Zeeland op om de handen ineen te slaan en de problemen in het onderwijs in hZeeland zelf aan te pakken.

In reactie op het rapport van de taskforce Zeeland, dat vrijdag (12/3) is gepresenteerd, schrijft Van Bijsterveldt dat ze bereid is om waar mogelijk ondersteuning te bieden. Tegelijkertijd wijst ze erop dat de Zeeuwse partijen het voortouw hebben.
De taskforce komt tot de conclusie dat maatregelen nodig zijn om de krimp in Zeeland te kunnen opvangen. Vanwege de sociaal-economische positie van Zeeland, en doordat de bevolking in die provincie vergrijst en jongeren wegtrekken, wordt het steeds moeilijker om voldoende en aantrekkelijk middelbaar en hoger beroepsonderwijs in stand te houden. Een in te stellen onderwijsautoriteit zou deze ontwikkeling moeten keren. Van Bijsterveldt roept de regiopartijen op om nog voor mei zo’n autoriteit te benoemen. “Ik vraag de regiopartijen dan ook nadrukkelijk gezamenlijk een gedragen onderwijsautoriteit te benoemen vóór mei 2010. Ik leg deze verantwoordelijkheid expliciet bij de regio, omdat ik van mening ben dat een onderwijsautoriteit benoemd door OCW veel minder effectief is dan een onderwijsautoriteit waar de regio zelf achter staat”, aldus de bewindsvrouw in haar reactie op het rapport.
In vijf jaar tijd zou deze autoriteit moeten zorgen voor een betere samenwerking (of fusie) tussen onderwijsinstellingen, meer doorlopende leerlijnen tussen vmbo, mbo en hbo en arrangementen voor Leven Lang Leren.
Van Bijsterveldt kondigt in de reactie ook een proef aan om vier Zeeuwse niche-opleidingen op het gebied van energie, onderhoud, toerisme en watermanagement een beschermde status te geven. “Bijzondere situaties vragen om bijzondere en creatieve maatregelen”, aldus de bewindsvrouw. Dit zogeheten preferentiestatement geldt vijf jaar en houdt in dat elders in Nederland geen concurrerende opleidingen kunnen worden opgezet.
Als Zeeland hulp nodig heeft, staat bij Van Bijsterveldt de deur altijd open maar het initiatief moet bij de onderwijsautoriteit liggen. “Ik wacht concrete plannen, planningen en co-financieringsvoorstellen van de onderwijsautoriteit af alvorens ik besluit of OCW financieel zal bijdragen”.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.