Big Bang

In de taal van de bestuurders heet het al de Big Bang waarmee de commissie Kalden deze week op de proppen komt. Chris Kalden, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, leidt een van de 19 commissie die in opdracht van het vertrekkende kabinet-Balkendende onderzoek doet naar wegen om zo’n 35 miljard euro aan bezuinigingen uit te kunnen voeren. Kalden en co richt zich op de organisatie van het openbaar bestuur en komt, zo wordt verwacht, met ingrijpende voorstellen om het openbaar bestuur anders in te richten.
De rol van de huidige provincies lijkt in de denkrichtingen die Kalden en zijn denktank voorstaan zo goed als uitgespeeld. Die wordt overgenomen door de regio’s waar er landelijk zo’n dertig van zullen moeten gaan bestaan. De omvang van de regio’s zal verschillen, maar aangezien Kalden de veiligheidsregio’s als leidraad neemt zal de regio Zeeland vrijwel zeker bestaan uit de huidige provincie Zeeland. Hoeveel gemeenten de regio Zeeland zal gaan tellen is nog niet duidelijk, maar de commissie Kalden denkt voorzicht aan 100 tot 150 nieuwe gemeenten, een beduidend stuk minder dan de kleine vierhonderd nu.
Het is niet voor niets dat in Zeeland bestuurders zich de laatste tijd ook waat aan het roeren zijn. Op Walcheren koketteren Middelburg en Vlissingen al jaren, maar na het stadsgewestelijk denkverhaal is er weinig concreets uit die vrijage gekomen. De opschaling die Kalden voorstelt leidt vrijwel zeker tot een Walcherse gemeente. In Goes is men tevreden dat Noord-Beveland zich meer tot de Bevelanden rekent dan tot Walcheren. Alsof Noord-Beveland het badwater aan het bevoelen is. Een gemeente Bevelanden past ook binnen het nieuwe schaaldenken van Kalden en Zeeuws-Vlaanderen, daar kunnen de twee noodlijdende flankgemeenten zich binnen kort tijdbestek scharen onder de paraplu van het overigens ook steeds armer wordend Terneuzen. Schouwen en Tholen blijven in deze optiek buitenbeentjes, maar zijn feitelijk al eerder opgeschaald. Donderdag rapporteert de commissie-Kalden. Ben benieuwd naar de respons. Binnen de VNG staat men overigens niet afwijzend tegenover een opschaling.
Mochten de aanbevelingen van Kalden vrij snel omgezet worden in beleid, dan gaan de gemeenteraadsverkiezingen over 4 jaar gelukkig weer ergens over…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Big Bang

  1. Tom schreef:

    Ik pleit voor schaalverkleining waar het kan en -vergroting waar het moet. Als het gaat om een loket voor burgers en bedrijven, de buitendienst, contact met dorpsraden, sociale zaken pleit ik voor schaalverkleining. Alle gemeenten voor de herindeling zouden voor deze zaken terug moeten komen. Ik ben er van overtuigd dat de dienstverlening naar de burgers met korte lijntjes veel beter is. Kortere lijntjes zijn synoniem voor efficiency.
    Als het echter gaat om zaken die voor kleine gemeenten amper nog te behappen zijn, omdat ze steeds meer specialisme van de ambtenaren vragen, zoals milieu en ruimtelijke ordening kan ik me best voorstellen dat je de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten in ieder geval ambtelijk samenvoegt.
    Het probleem met fusies zijn echter de cultuurverschillen. Fusie is een soort toverwoord in overheidsland. Vreemd eigenlijk, want er zijn volgens mij meer mislukte dan geslaagde voorbeelden.
    Als Hulstenaar zou ik ook zeker niet gelukkig worden van een samenvoeging bij Terneuzen.

Reacties zijn gesloten.