B en W's (herzien)

Formateur Frank van Hulle zijn werk in Terneuzen zit er op. De grootste gemeente van Zeeland heeft een nieuw, nou ja nieuw, heeft weer een dagelijks bestuur. Vier bekende gezichten en een nieuwkomer met een jarenlang dienstverband in de Terneuzense politiek. Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), Co van Schaik en Cees Liefting (PvdA), Jaap Bos (CDA) en Pim Broekhuysen (Top/Gemeentebelangen) worden de komende vier jaar – als het mee zit – de politieke roergangers in Terneuzen. Echt verrassend is dat niet en dat hoeft ook niet. Voor de verkiezingen stond overigens al min of meer vast dat PvdA en TOP elkaar zouden vasthouden. Dat TOP zo’n goed stembusresultaat boekte was toch wel een verrassinkje voor velen. TOP blonk de voorbije vier jaar niet echt uit als een beleidsbepalende factor in de Terneuzense raad en Van Hulle was als wethouder ook bepaald geen gangmaker. Daar staat echter tegenover dat TOP zich gedroeg als een trouwe coalitiepartner. Van het CDA kon dat niet altijd gezegd worden, zeker niet als Henk Siersema weer ’s in beeld kwam of CDA-wethouder Adhemar van Waes zich weer eens verpakte in het skihaldossier. Dat PvdA en CDA zetels zouden moeten opgeven was te verwachten. Beide partijen hielden ook rekening met een licht verlies, maar dat het CDA zo’n veer moest laten deed erg veel pijn. Jaap Bos probeerde tijdens de collegeonderhandelingen nog een parttime (CDA) wethouder binnen te harken, maar deze exercitie was gedoemd te mislukken.
Met Broekhuysen op openbare werken en communicatie en Jaap Bos deels op economische zaken kiest het nieuwe Terneuzense bestuur voor een taakverdeling op competenties. Een verstandige zet. Van Hulle zal de komende vier jaar ook beter uit de voeten kunnen komen nu hij ervaring heeft kunnen opdoen. TOP kan de eerstkomende jaren bewijzen over bestuurskracht te beschikken. Dat is de groepering aan haar vele kiezers verplicht.
In Oost en West ligt het allemaal wat moeilijker. In Hulst speelt Algemeen Belang Groot Hulst het verongelijkte kind nu de groepering door de andere grote lokalo van de onderhandelingstafel gejaagd is. Volgens ABGH-voorman Fons Dobbelaer omwille van oud zeer uit het verleden, maar zo lang dat zeer niet nader geduid wordt vind ik dat een non-argument. Van enige zelfreflectie is overigens ook geen sprake, omdat ABGH zich nooit de wil had moeten laten opleggen door een andere groepering. In Hulst waren andere combinatie mogelijk dan alleen met VVD, CDA en PvdA, maar als Progressief Hulst al op voorhand door sommigen de deur wordt gewezen omdat PH-voorman Frans de Vries in het vorige college zo overheersend was, dan spreekt daaruit ook de zwakte van diegenen die zich door De Vries lieten overheersen. En dan hebben we het nog niet eens over competenties, want dat De Vries over een goede kop hersenen beschikt, daar is iedereen het in Hulst over eens.
En dat wordt niet bepaald gezegd van de wethouders die zich nu aandienen. Diana van Damme (PvdA) die nog heel veel moet leren, Adri Totté die denkt dat een gemeente besturen te vergelijken valt bij een managementsfunctie bij de posterijen, Clen de Kraker, die in zijn jeugdig enthousiasme dani geremd zal worden en Frank van Driessche, die eerst aan zichzelf en pas veel later aan de gemeenschap denkt.
Waar Hulst behoefte aan heeft is een krachtdadig dagelijks bestuur en dat komt er dus niet. Met een coalitiesteun van 11 zetels van de 21 krijgt Hulst een vechtraad. De verhoudingen zullen net zo verstoord raken als in Sluis.
Sluis, het arme Sluis. Dokter Barbé zaait er momenteel papavers, maar ik vrees dat ze niet tot bloei zullen komen. “Wil je niet aanblijven?”, vroeg de informateur aan een mij bekende PvdA-wethouder. Het antwoord was ontkennend. Wellicht wil Ben Hennekam nog wel een periode voor het CDA, Carien Bolijn niet, die is afgehaakt en wat heeft de VVD in de aanbieding?
Wel Barbé een nog enigzins betrouwbare bestuursclub bijeenkrijgen, dan moeten VVD, PvdA, CDA en eventueel D&T en D66 elkaar zien te vinden. Kiezen voor de route met de lokalo’s doet meer recht aan de verkiezingsuitslag, maar levert Sluis zondermeer een college zonder bestuurservaring en – kunde op. Wie denkt dat een bankdirecteur geschikt is voor het openbaar bestuur kan wel eens van een koude kermis thuiskomen. Ik vrees met grote vreze dat Sluis de komende vier jaar zijn bestaansrecht echt op de helling gaat zetten.
Barbé doet er – nu hij nog wat invloed heeft – goed aan de eerste stekken te steken voor een proces dat moet resulteren in de vorming van één gemeente Zeeuws-Vlaanderen. Een vlag en een wapen is er al.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.

3 reacties op B en W's (herzien)

 1. Tom schreef:

  Wat ben jij een zure man!

  Allereerst over DOW. Ik sprak toevallig afgelopen weekend iemand over de toekomst van DOW. Iemand die weet van de hoed en de rand en iemand aan wiens mening ik hierover veel meer waarde hecht dan aan die van een gefrustreerde journalist. Hij verwacht dat de verkoop van de fabrieken juist zal leiden tot meer banen in Terneuzen, extra investeringen, nieuwe producten, ontwikkelingen, symbiose, enz.

  Ten tweede over de Hulsterse wethouders. Ik denk dat Hulst wel degelijk in staat is sterke wethouders te leveren. Wat mij betreft heeft het gros van de kandidaten dit de afgelopen periode reeds bewezen. U zou toch moeten weten dat men hier niet warm loopt voor wethouders die hun roots niet in de streek hebben en het dialect niet spreken?

  Voor sommige mensen is het glas altijd halfleeg. Positieve stukjes heb je nog niet vaak geplaatst. Oplossingen heb je nog niet bedacht. Er is trouwens een Nederlands politicus die ontzettend populair is geworden door alleen maar te zeggen wat er fout is en nooit een oplossing aan te dragen. Het zal wel de ziekte van 2010 zijn.

 2. gremberghe schreef:

  Als ik oplossingen zou moeten bedenken, dan was ik beter chemicus geworden. Wat Dow betreft hoop ik dat je gelijk krijgt, maar weet ik dat ik gelijk zal hebben. (Lees bv de NRC van 10/3) En wat het Hulster bestuur betreft heb je mij nooit horen pleiten voor mensen van buitenaf. Met mijn zuurgraad valt het overigens wel mee. Ik vind het op zich erg positief dat jij mijn vermeende negatieve stukken leest.

 3. Stan de Bakker schreef:

  En, beste anonieme Tom, wat is ende uwen oplossing in al deze zaken dan, want als ik dit zo lees zit de wereld wel degelijk op jou te wachten?

Reacties zijn gesloten.