Terroriseren

Mijn vrouw en ik hebben een vijand. Het zelfgeproclameerde geweten van Zeeuws-Vlaanderen (Guus Langeraert) is de opponent in kwestie. Een maand terug schreef ik in dit blog een stuk over Langeraerts Zeeuws-Vlaams Platform, de discussiegroep waarvan de initiator bepaalt waarover gediscussieerd mag worden. Ik waarschuwde toen voor het feit dat de acties van het platform rond de N61 wel eens een averechts effect zouden kunnen hebben en dat door het geneuzel rond de Braakmanversmalling de hele ombouw van de Rijksweg wel eens in het geding zou kunnen komen. Dat stukje leverde me enkele weken later een sneer op van Langeraert en co. Aangezien ik van mening ben dat deze inwijkeling -hij vertoefde 35 jaar buiten de regio-Zeeuws-Vlaanderen het liefst terugziet in de jaren ’50 reageerde ik weer in een vervolgstuk over de N61.

Ik was nog niet uitgetikt of Langeraert klom aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen achter de woordprocessor om een briefje te tikken voor de PZC-lezersrubriek. Hij schreef onder het kopje “Terroriseren”het volgende:

“De discussie-psycholoog Prof. Nopratski verklaart het gebruik van negatief geladen krachttermen om andersmans acties te beoordelen als het onbewust en versleuteld waarderen van eigen woorden en daden. Hij noemt dat reflectionaire projectie.
Als we deze verklaring toepassen op de reactie van een Sluisse wethouder op hetgeen verontruste Cadzandse ondernemers ( gebruikmakend van hun inspreekrecht tijdens een commissievergadering ) naar voren brachten dat zou dat betekenen dat de wethouder – en nu gebruik ik de betekenis van het woord terroriseren zoals die beschreven wordt in het Woordenboek van onze overbekende Sluisse schoolmeester –  haar burgers “door geweld en bedreiging stelselmatig schrik ” aanjaagt. En da’s even schrikken of toch niet ?
Overigens bewijst  het woordgebruik ook dat  er uit het oosten niet alleen wijzen komen.”

Langeraert kondigde dit schrijven vooraf aan bij het gemeentebestuur met het volgende briefje:

Mevrouw LeRoy,

In de afgelopen twee en half jaar dat ik me hier in ZeeuwsVlaanderen aan het inburgeren ben, heb ik het helaas twee keer meegemaakt dat u mij minder correct bejegende.
Nu ik in de krant van zaterdag j.l. een verslagje las van een commissievergadering met daarin een citaat van u , vond ik dat ik daarop moest reageren middels een ingezonden brief naar de PZC / BN De Stem.
De tekst van die brief treft u hieronder aan.
Uiteraard heb ik uw naam in de brief niet genoemd,omdat ik u als persoon niet ken , wel als wethouder van de het deel van ” ons-eigen-landje “waar ik na 35 jaar elders weer ben neergestreken.
Zo kent u mij ook niet als persoon, maar enkel als actief .herinburgeraar.
Zou u mijn brief als een primitieve vorm van rancune beschouwen, dan kan ik daar prima meeleven.

Met een Oostburgse-groet,

guus langeraert.

Even iets over de inhoud van het eerste deel; op het Internet valt nergens een professor Nopratski te vinden en over reflectionaire projectie zult u ook weinig informatie kunnen vinden. Verder is het zo dat de wethouder staande de vergadering (een raadsvergadering geen commissie) de term terroriseren op aandringen van raadslid Flikweert terugnam.

Een en ander brengt me bij het volgende; het tweede stukkie. Daarin stelt Langeraert klip en klaar uit rancune te handelen.

Wellicht doet de oprichter van het geroemde discussieplatform voor Zeeuws-Vlaanderen er goed aan om eens in het Wetboek van Strafrecht wat artikeltjes te lezen. Te beginnen met laster, dan wel smaad.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.