Platform

Guus Langeraert, het zelfgeproclameerde geweten van Zeeuws-Vlaanderen, stuurde mij de voorbije week een mail, waarin hij me bedankte, maar niet heus, voor de aandacht die ik heb besteed aan de pogingen van het Zeeuwsvlaams Platform om de nieuwe N61 bij De Braakman vierbaans te krijgen. Langeraert schreef het volgende:
“Wat een eer dat een gerenomeerd ( van een onderwijzer had ik deze fout niet verwacht, cvg) teksten-producent aandacht besteed aan de pogingen van het ZeeuwsVlaamsPlatform om mensen hun meningen te laten geven en daaraan eventueel de ondertekening van een petitie vast te koppelen. Dank voor die aandacht in uw log van …???…. op …???… met als titel …???… .
Aandacht besteden aan iets betekent in ieder geval dat je het onderwerp van aandacht serieus neemt. Nogmaals dank daarvoor !!!
Één minputje : Het had u gesierd wanneer u de mensen achter beide door u genoemde namen ervan in kennis had gesteld dat u ze de eer gunde van “er-wordt-over-jou-geschreven” . Jammer.
Met een ZeeuwsVlaamsePlatform-groet,
guus langeraert,
initiatiefnemer van het ZeeuwsVlaamsePlatform “.

Over stijl en taalfouten wil ik ’t maar niet hebben.

Langeraert pretendeert een discussiegroep te hebben opgericht, maar zodra er een tegengeluid klinkt, moet diegene die dat geluid veroorzaakt eerst met hem in contact treden om te bezien of het wel kan. Nou mooi niet.

Ik heb mensen in een eerder blog gewaarschuwd tegen deze lieden, die onder het wapperende Zeeuws-Vlaamse dundoek, niet gehinderd door enige kennis, bij voortduring het imago van Zeeuws-Vlaanderen schade berokkenen. De actie met handtekeningen voor een vierbaans-traject door de Braakman mag wat mij betreft, maar als deze actie politiek-bestuurlijk vertaald wordt, dan voorspel ik dat het kabinet besluit om het project N61 uit de lijst van projecten te halen die op grond van de Nood-en Crisisregelgeving versneld zouden worden uitgevoerd. Langeraert en de zijnen beschouwen de ombouw van de N61 nog steeds als een verkeersproject, een project waar minister Eurlings voor verantwoordelijk zou zijn. Nou, er is twaalf jaar lang geprobeerd om de ombouw van de N61 via het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het MIT te krijgen, maar dit is nimmer gelukt.

Nu is er een mogelijkheid en loopt Zeeuws-Vlaanderen de kans dat door het optreden van het platform, lijst Freeke en de discontenten in Sluis dit hele project niet doorgaat. Om maar eens een andere poll te gebruiken, heer Langeraert, van de PZC lezers die reageerden op de stelling dat de N61 met versmalling maar door moest gaan, zie driekwart volmondig ja.

Verder stelt het platform “respect te hebben voor het verleden, met het oog op de toekomst”. Ik durf daaraan te twijfelen, vooral met het oog op de toekomst. Met het voortdurend tegen zijn: tegen Middelburg, tegen nieuwe natuur, tegen Waterdunen, tegen een nieuwe, maar deels versmalde N61 zorgt het platform voor polarisatie en onvrede. En daar heeft Zeeuws-Vlaanderen helemaal niets aan.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.