N61

De gemeenteraad van Terneuzen neemt in overgrote meerderheid genoegen met een gedeeltelijke afgeslankte nieuwe N61. Dat betekent dus een vierbaanse trace tot Biervliet met een versmakking in de Braakman en van Biervliet westwaarts een stroomwegvariant. Verkeerswethouder Co van Schaik wist men een sterk beargumenteerd verhaal de raad ervan te weerhouden mee te stemmen met een motie van de Terneuzense volkspopulist Cees Freeke. De laatste had aansluiting gezocht bij de roept-u-maargroep van het Zeeuws-Vlaamse Platform (ofwel Protest), die van mening is (op basis van ettelijke honderden enquetereacties) dat een overgrote meerderheid van de Zeeuws-Vlaamse bevolking vindt dat de hele weg vierbaans moet worden.

Van Schaik wees de raad er op dat het in dit stadium erg onverstandig is om bij minister Eurlings nu te gaan pleiten voor aanpassingen aan het ontwerptrace. “Twaalf jaar wordt nu over deze nieuwe weg gesproken. Het gros van de aanbevelingen uit de dorpen langs de N61 is door de minister en rijkswaterstaat overgenomen. Alleen wordt er nu een kleine versmalling voorgesteld. Ondernemen we daar actie op, dan leidt dan alleen tot vertraging en is het nog maar de vraag of de weg wordt aangelegd. Nu is er kans op aanleg omdat de weg is opgenomen in het programma van economische noodmaatregelen, niet in het MIT als we om redenen van verkeersveiligheid traceaanpassingen gaat vragen, dan kost ons dat weer jaren.”, voerde Van Schaik aan.

Freeke en de VVD vonden dat de regio alsnog bij Eurlings om een vierbaansvariant moesten vragen. De rest van de raad (25 raadsleden) vonden dat het verhaal van Van Schaik hout sneed.

Dat betekent dat alleen in Sluis de verschillende Partido’s Opportunista Popular blijven pleiten voor een vierbaans heerbaan naar het verre westen. Het schijnt overigens dat op het Ministerie van Binnenlandse Zaken documenten zijn opgedoken uit 1672, het rampjaar. Willem van Oranje, de latere stadhouder-koning, had destijds een uitgewerkt plan om Sluis aan te bieden aan de Engelsen om een oorlog te voorkomen. Nu , ik zeg nogmaals het schijnt – overweegt men hetzelfde Sluis aan te bieden aan België om er vanaf te zijn.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.