De veerhaven, die nieuwe trekker van Terneuzen (weer een)

IMG_4746Een nieuwe Veerhaven moet de trekker worden van Terneuzen, althans in de optiek van wethouder Frank van Hulle (TOP). Enne ambities uitspreken is één, maar plannen verwezenlijken iets anders en zeker als deze wethouder in beeld komt, want de voorbije jaren zorgde deze bestuurder er juist voor dat een heleboel project niet of slechts half doorgingen, met alle gevolgen van dien.

Nou ja, het plan voor de vernieuwde veerhaven met een directe loopverbinding van en naar de Nieuwstraat, de uitgaansstraat in de Terneuzense binnenstad en met een nog aantrekkelijkere Scheldedijk, plus de nodige voorzieningen in en bij het water dat vorige week gepresenteerd werd, werd nu eens niet direct afgeschoten. Nee, politiek Terneuzen en de belanghebbenden, de watersportvereniging en de havengebruikers zouden er nog eens mee gaan stoeien.

Welnu, D66-raadslid Charles ten Hengel, een van de weinig gekozenen die ook buiten de raadzaal nog eens na durft te denken over Terneuzen van morgen en later, liet een weekeindje passeren, dacht en dokterde wat en stelde een open brief aan Van Hulle op. Met op-en aanmerkingen, met suggesties, met handreikingen om – in zijn optiek wHet is de bedoeling van de Scheldedijk een nog aantrekkelijker wandel- en fietspromenade te maken dan die nu al is.

Beste Frank,(begint Ten Hengel en dat is toch aardig voor een raadslid dat eigenlijk in Terneuzen zo nu en dan bloed wil laten vloeien…zeker binnen de geleding van TOP-Gemeentebelangen, de club van beste Frank)

“N.a.v. het voorstel Veerhaven schrijf ik deze brief.
Het is een open brief. Enerzijds hou ik niet van achterkamertjes en anderzijds hoop ik dat meer ideeën geopperd gaan worden.
Het plan Veerhaven is op zich een goed plan. Er is goed naar de stedenbouwkundige verbeteringen gekeken en de zwakke plekken van deze locatie worden goed belicht.
Hoewel het ten opzicht van eerdere plannen reeds een uitgekleed plan is, zijn wij en ook andere partijen van mening, dat de druk op de begroting te groot is. Zoals de heer Sips terecht opmerkte dient elke investering afgezet te worden tegen de te behalen baten. Deze baten dienen behaald te worden uit een groter aantal bezoekers die meer wensen te gaan besteden in Terneuzen. Deze grotere aantallen bezoekers zijn ongewis.
Er worden in het plan 4 kostbare investeringen gedaan die discutabel zijn:
A : De aankoop van de haven
B : Het aanleggen van een openbare steiger
C : Het plaatsen van een kunstwerk
D : Het bouwen van een uitkijktoren
A : De aankoop van de haven
Het hoort niet tot de kerntaken van een gemeente om een werk/jachthaven te exploiteren. Aankoop is o.i. ook niet nodig. Private partijen welke nu gebruik maken van de haven zullen met de huidige eigenaar tot een deal moeten komen. Daar zit een klein risico aan, nl. dat uiteindelijk de haven een minder gewenste bestemming krijgt. Echter, welke bestemming dan ook, elk soort haven maakt het voor de bezoeker waard een bezoekje af te leggen.
Het belangrijkste voordeel van niet kopen is dat de druk op onze financiën verminderd wordt. Voorts kan de omgeving door het bestuur gewoon ingevuld gaan worden.
B : Het aanleggen van een openbare steiger
Deze investering achten wij niet rendabel. Doel van deze steiger is dat het publiek de havenactiviteiten van dichtbij kan bekijken en mee beleven. Dit is op zich zelf een aardig idee, doch schiet zijn doel voorbij. Het zicht op de haven is veel beter van boven af op de dijk en eventueel vanaf de Multraship steiger die nu openbaar is. Het zou mooi zijn als deze steiger ook in de toekomst toegankelijk blijft. Wij zouden graag zien dat dit een onderhandelpunt wordt met Multraship, want vrezen dat die toegankelijkheid niet meer zal bestaan als Multraship zijn eigen nieuwe steiger moet gaan aanleggen.
C : Het plaatsen van een kunstwerk
Het idee van de heer Vlottes om Puckey te verplaatsen naar het eind van de pier in plaats van het te plannen kunstwerk is een idee wat sterk overwogen moet worden. Op de eerste plaats bespaard dit weer middelen op onze begroting. Verder staat dit op zich zelf opvallende beeld nu op een weinig in het oog lopende plek. Maar veel belangrijker: het is een uitgesproken en zeer markant beeld. Goed uitgelicht op die pier (wel graag duurzame LED verlichting) zou het zo opvallend en spraakmakend kunnen zijn dat het de functie zou kunnen gaan krijgen als die van het beeldje van de zeemeermin in Kopenhagen. ( We blijven bescheiden ).
D : Het bouwen van een uitkijktoren
Het bouwen van een uitkijktoren is kostbaar. De heer Siersema (Haveninformatiecentrum) suggereerde te bezien om de reeds bestaande toren bij het bootsliedenkantoor te verplaatsen naar “het bastion”. Hier is dan alleen een fundatie nodig en de firma Mammoet die met veel publiciteitsgeruis met een grote kraan het geheel kan verplaatsen. (Sponsor?).
Ook is het mogelijk hier geen toren te plaatsen maar een schip op de kant. Een stukje van ons plan Maritiem Erfgoed. Er is al een ondernemer die een schip ( onofficieel ) heeft toegezegd. Ook dit kost allen het plaatsen van het schip op de kant en een passende fundatie. De dek hoogte is al gauw 4 meter en indien de brug van zo’n schip toegankelijk is, is de uitkijkfunctie mooi en maritiem verzorgd.
Voorts dient zeker zorgvuldig bekeken te worden om De Schelde boulevard aan 2 kanten eenrichtingverkeer te maken naar de parkeergarages. De weg tussen de twee parkeergarages dient alleen toegankelijk te zijn voor fietsers en voetgangers en eventueel voor het openbaar vervoer. Zo ontstaat tevens een groot plein waarop van alles georganiseerd kan worden.
Nu is deze weg een enorme vooral psychologische barrière. De verkeersstromen zullen de komende jaren veel wijzigingen ondergaan. Allereerst gaat de Sluiskiltunnel volgend jaar open. Dit betekend dat veel mensen de niet bestaand files voor het sluizencomplex zullen gaan vermijden om vlot via de zuidkant van Terneuzen de stad in of uit te rijden. Verder zal er ongetwijfeld veel verkeersoverlast ontstaan indien de nieuwe zeesluis gebouwd gaat worden. Wij verwachten dat op sommige momenten het verkeer daar geheel zal zijn afgesloten. Maar in ieder geval zullen veel mensen tijdens de bouw liever omrijden dan het risico te lopen op vertraging via het sluizencomplex.
Er zal dus van nature al minder verkeer gaan komen over de Scheldeboulevard. Het resterende verkeer kan via de Van Steenbergenlaan zijn doel bereiken.
Dan zouden wij zeker rekening houden met de opmerkingen van de heer Laport.
Uiteraard gaan wij ervan uit dat toegezegde sponsorgelden ook in een aangepast plan hun weg weten te vinden.
Er zijn in de laatste commissievergadering meer suggesties gedaan. In deze brief staan zoals u kunt zien suggesties van meer mensen. Wij hopen met deze brief mensen te prikkelen om eventueel nog met verstandige voorstellen te komen.
DOEL: Het plan Veerhaven minstens even mooi maken met minder druk op onze begroting.”

Ik vrees overigens met grote vreze dat Ten Hengel niet voldoende steun krijgt voor zijn varianten.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op De veerhaven, die nieuwe trekker van Terneuzen (weer een)

 1. Tom schreef:

  Een nog aantrekkelijkere Scheldeboulevard? Is die nu zo aantrekkelijk dan? Het blijft me verbazen dat een stad zo mooi gelegen aan het water, met het centrum bijna ìn de Westerschelde, na vele veranderingen en investeringen het nog steeds niet voor elkaar heeft gekregen om van de boulevard een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken en deze fysiek bij de binnenstad te betrekken. De ligging is de sterkste en unieke eigenschap van Terneuzen en er wordt amper iets mee gedaan.
  De Scheldeboulevard blijft niks meer dan een zeedijk met te veel asfalt, een rommelige jachthaven, wat verdwaalde onsamenhangende kunst en slecht gemaaide grasstroken. Gek genoeg ontwikkelt Terneuzen de binnenstad alleen maar verder van de Westerschelde vandaan, Kop van de Noordstraat, Schuttershof, terrein De Hoop. Heeft er nooit eens iemand gedacht om juist al die overbodige winkelcentra richting de Westerschelde te bouwen? Het enige wat ze kunnen bedenken is de drempel groter te maken en op de boulevard nog meer asfalt voor parkings aan te leggen. Vinden ze in Terneuzen dat geparkeerde auto’s voor sfeer zorgen? Mensen komen terug naar je boulevard voor een terrasje, of een ijsje en te genieten van het (overigens fantastische) uitzicht, of van het schutten van de boten, niet om voor de 10e keer naar hetzelfde kunstwerk te komen kijken. Zelfs een bloemetje of een heg zou al wonderen doen.

  Een arbeidersstad zal nooit bruisen.

 2. van Gremberghe schreef:

  Tom toch, het is niks en het wordt niks…niet van jou gewend..

 3. Tom schreef:

  Integendeel, het kan zeker iets worden! Maar niet met dit slaapverwekkende stedenbouwkundig plan. Ze gaan verder met dezelfde aanpassingen als de afgelopen jaren. Verbreden asfalt, plaatsen kunstwerk, cortenstaal, stelconplaten, etc. Is dat een succes?
  Breng eens wat meer leven in de brouwerij. Zorg dat je echt een reden hebt om het gebied te bezoeken en te blijven. Creëer standplaatsen voor een friet-, vis en ijsboer, geef de Westbeer extra ruimte voor een buitenterras en hoewel buiten dit plangebied, laat ook het Churchillhotel haar terras vergroten richting de Schelde toe. Kost niks, maar het zorgt er wel voor dat er wat te beleven valt.
  De suggestie van dhr. Ten Hengel om van de weg tussen de twee parkeergarages een echt verblijfsgebied te maken vind ik een zeer goede.

Reacties zijn gesloten.