Breuk in coalitie Terneuzen, Jaap Bos weg

bosEen voorspelling mijnerzijds. De coalitie van PvdA, Top/Gemeentebelangen en CDA, die de voorbije drie jaar heeft bestuurd, haalt de eindstreep niet. Het komt voor de verkiezingen van maart volgend jaar tot een breuk. En veel hoeft er niet meer te gebeuren, want gisteren liep de coalitie een aardige barst op. Wat, een scheur van jewelste eigenlijk.
Ik ken heel wat bestuurders en ik weet zeker dat een heleboel van hem er gister de brui aan zouden hebben gegeven als ze in de schoenen hadden gestaan van de Terneuzense wethouder Jaap Bos. Ze hadden de raad gedag gezegd en waren op huis af gestoomd. Ze zouden zich niet hebben laten piepelen, zoals dat heet.

Want dat overkwam Jaap Bos (en niet voor het eerst overigens), hij werd gepiepeld. Door de raadsleden van TOP/Gemeentebelangen en de PvdA, het handvol anderen en wat erger was door zijn collegiale medebestuurders. Jaap Bos, de wethouder van Openbare werken, Kunst en cultuur en Economie van de grootstad Terneuzen werd op een ongelooflijke wijze te kijk gezet en hij baalde, zoals hijzelf zei, als een stekker.
En dan was-ie nog vriendelijk, nog mild.
Zoals Jaap Bos eigenlijk altijd is. Vriendelijk, integer, mild, voorkomend. Althans naar buiten toe, want Bos durft wel kritisch te zijn, durft best hard uit de hoek te komen, maar dat gebeurt alleen in overleg, achter gesloten deuren en waar het hoort.

Bos is verantwoordelijk voor een portefeuille waarin de laatste jaren behoorlijk werd gerommeld. Het gaat Terneuzen allang niet meer financieel voor de wind en bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn aan de orde van de dag, dus moest ook Jaap Bos bezuinigen en veel. Twee ton minimaal op het bibliotheekwerk, taakstellend, dat moest. Van de raad.

Dus ging Jaap Bos in onderhandeling met de bibliotheekstichting Zeeuws-Vlaanderen, een club die het financieel toch al niet breed had, net een reorganisatie achter de rug had, volop in een transitiefase zat (vaneen ouderwetse papierinstelling naar een gedigitaliseerd multimediaal informatiecentrum) en die ook de negatieve effecten van werken in een krimpgebied aan de lijve ondervond. Die stichting moest gekort worden, dat moest van de raad.
Dus werd er overlegd.
Over de financiën, over de toekomst van het instituut, over de personele bezetting, het sluiten van leeszalen en het optuigen van onbemande biebjes (waarvan Terneuzen er de eerste kreeg in Zeeland in Zaamslag). Twee volle jaren werd er overlegd, met de directeur en voorzitter van de stichting, met de OR, met het personeel. En tenlangeleste kwam Bos met de bieb overeen om drie ton op het budget van de stichting te korten in de periode 2011-2014. De bieb zou een reorganisatie en sociaal plan opstellen en de gemeente zou daarvoor 150.000 euro beschikbaar stellen om de frictiekosten (regeling personeelsafvl;oeiing van 4,6 fte) te bekostigen en nog een garantiebedrag beschikbaar stellen van een ton om bijkomende zaken (de digitale transitie) vorm te kunnen geven.
Dat voorstel lag gister voor aan de raad.
En wat deed de PvdA, die kwam met het voorstel aan raad en wethouder om de kortingen even op de lange baan te schuiven, de kleine biebvoorzieningen in de dorpen open te houden, het personeel aan te houden en opnieuw met de stichting in gesprek te gaan over een eventuele andere oplossing, die misschien minder pijn zou doen en waardoor het personeel misschien wat langer in dienst zou kunnen blijven.
Jaap Bos voelde zich – staande de vergadering – overvallen door het voorstel.
Wat, hij baalde als een stekker. Hij hield de raad voor dat hij alles had doorsproken met betrokken partij, dat nota bene de bibliotheek aan zijn oplossing gehoor wilde geven, dat er ruimte was geschapen voor de bieb om een sociaal plan voor de af te vloeien medewerkers te laten opstellen. Jaren praten voor de kat zijn viool.
En toen wethouder Jaap in de smiezen kreeg dat ook TOP/Gemeentebelangen (en SGP) wel iets voelden voor het PvdA-amendement kwam de stoom bijkans uit zijn oren.
“Als U mij nu vraagt of ik opnieuw met de stichting in gesprek ga, dan denk ik dat ik dat niet ga doen. Ik heb al lang genoeg gepraat.”
D66-zegsman Charles ten Hengel vond het een vreemde vertoning, die Terneuzense raadsvergadering. “Jammer dat de PvdA alleen maar onrust schept, laat ons dat amendement maar vergeten en overgaan tot de orde van de dag”.zei hij, maar de orde van dinsdag was dat het amendement in stemming werd gebracht en met 16 stemmen voor en 10 tegen werd aangenomen. Jaap Bos ging zitten, pakte zijn spulletjes in en blies de rest vsn de vergadering stoom af. Hoe het ook zij, hij zal opnieuw in gesprek moeten met de bieb en doet hij dat niet (wat-hij aangaf) dan kan het advies wat Ten Hengel hem deed (pak uw biezen en houdt het voor gezien) wel eens bewaarheid worden.

Jaap Bos ging deze week niet opnieuw in gesprek met de biebstichting. Donderdagmiddag maakte hij voorafgaand aan de raadsvergaderingen over de perspectiefnota zijn aftreden bekend. Zoals eigenlijk wel te verwachten viel.

Zie ook Exit Jaap Bos.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.