Te laat

Zeeland, Drenthe en Flevoland zijn door onze regering dan uiteindelijk ook toegevoegd aan het lijstje van concentratiegebieden voor overheidsdiensten en daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij af. Het CDA maakte, bij monde van Ad Koppejan en Ger Koopmans, bijgestaan door vrouwe Peijs van Groot-Zeeland, werk van hun lobbywerk om Middelburg als centrum van de rijksmacht toch nog enigszins in beeld te laten blijven. Bravo Ad, Houzee Karla, maar of het allemaal veel uit zal maken valt te betwijfelen.

Je ziet het allemaal weer veel te negatief zal mij wel weer verweten worden, maar ach. De gegevens die de heren, dames bestuurders zelf hebben aangedragen spreken natuurlijk boekdelen. Want wat zegt Koppejan: “En er is hier – in Zeeland dus- in de afgelopen 15 jaar al veel werkgelegenheid, zo’n 1100 banen, verloren gegaan als gevolg van wegtrekkende overheidsdiensten. De huidige bezuinigingen op de rijksdiensten zijn noodzakelijk, maar de gevolgen daarvan mogen niet onevenredig afgewenteld worden op regio’s zoals Zeeland. Dat is ook conform een door de Kamer aangenomen motie.”
Kijk het verloren gaan van die 1100 banen gebeurde in een tijd dat Middelburg wel nog gold als een centrum voor rijksdiensten. Als het kabinet zijn nieuwe reorganisaties en herschikkingen van diensten (parket, politie, rechtbanken, rijkswaterstaat) wil doorzetten, dan komen er nog zo’n 2300 banen op de tocht te staan.
En tochten zal het!
Wellicht kan hooguit nog een rijkswaterstaatdienst in Zeeland behouden blijven, de rest verkast, dat proces is al aan gang gezet en wordt vanuit het Haagse vast niet teruggedraaid. Zelfs als er nog een marinierskazerne in Vlissingen bijkomen, de kans daarop is gezien het protest elders ook niet groot, dan nog verliest deze provincie per saldo weer ettelijke honderden rijksambtenaren.
De politiek-bestuurlijke respons is en was -zoals dat heet – te laat.
En de blijdschap om Middelburg in dat lijstje te krijgen is, ach ja…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op Te laat

  1. Tom schreef:

    Rest nog de vraag of Karla en Adje zich net zo druk maken om het wegtrekken van voorzieningen uit Zeeuws-Vlaanderen te voorkomen?

    Waarschijnlijk worden er al plannen gemaakt om het verlies van werkgelegenheid op Walcheren op te vangen door het waterschapskantoor in Terneuzen geheel te sluiten, het nieuwe ROC kantoor niet naar Zeeuws-Vlaanderen te verplaatsen en de nieuwe zeesluis bij Terneuzen in Vlissingen te bouwen.

    Heerlijk om vanonder de Westerschelde eens te kunnen roepen dat men op Walcheren Calimero gedrag vertoont.

Reacties zijn gesloten.