PVV redt Impuls Zeeland (met PS)

Nu de PVV nadrukkelijk kenbaar gemaakt heeft de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland te beschouwen als een subsidievreter is het voortbestaan van deze club voor de eerstkomende jaren (tot 2013) veiliggesteld. Want ja hoe gaat dat als de provinciale club van Wilders tegen iets is, zal de gevestigde bestaan van iets waar de PVV tegen is dat iets gaan verdedigen. En zelfs als veel statenleden het met PVV’er Ruud Muste gloeiend eens zijn dat Impuls tot op heden weinig heeft opgeleverd. Dat soort oprispingen hoor ik ook binnen gemeentehuizen. En Impuls heeft weinig opgeleverd, toch zeker als je het vergelijkt met wat Rewin in Brabant wel weet te presteren. In een jaartje 84 nieuwe bedrijven erbij, waarvan er 34 uit het buitenland komen. Daar zitten de Zeeuwse bestuurderen ook op te wachten: dynamiek, nieuwe bedrijvigheid, schwung…

En de ondernemers die ik ontmoet zijn al helemaal niet geporteerd van Impuls.
“Als die zich ergens mee gaan bemoeien, dan houdt alles vanzelf op”, zei een collega van me een maandje terug.
Goh, ik kan me nog goed herinneren wat de gedachten achter de oprichting van Impuls waren. Er moest – net zoals in West-Brabant – een club van multidisciplinaire deskundigen opgericht worden die ondernemers met ideeën, plannen, innovatieve initiatieven verder zou helpen bij het verwezenlijken ervan middels informatie, ondersteuning en begeleiding en hulp bij ontwikkeling.
Impuls zou een welkome aanvulling zijn op Zeeland Seaports dat als haperend trekpaard van de Zeeuwse economie niet echt meer de rol van motor vervulde. Impuls zou vooral de toeristische sector, het MKB, de opkomende ICT-sector en nieuwe economische dragers kunnen gaan stimuleren. Dat was het gedacht en ik weet het als geen ander, want ze werd regelmatig in mijn huiskamer gebezigd door de gedeputeerde die aan de wieg van Impuls heeft gestaan.
Zelf zou ze met spreekuren op verschillende plaatsen en gezette tijden met ondernemers in gesprek gaan om te zien of Impuls daadwerkelijk hulp en bijstand kon bieden. Indertijd 2006/2007 kwam ze uitermate enthousiast terug van die spreekuren. “In Zeeland zit veel meer innovatief vermogen dan je denkt”, zei ze me eens.
Op 8 december 2006 werd Impuls officieel opgericht en trad David Luteijn (ja, veel anders is er in Zeeland niet) aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NV Impuls.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Van spreekuren met ondernemers is al lang geen sprake meer.
Wie Impuls nodig denkt te hebben, moet Impuls maar opzoeken en niet andersom.
Het clubje van eerst is een organsatie geworden, sterk gelieerd aan het provinciaal bestel, diep verankerd in de klei (en daardoor ook sterk beperkt in de bewegingsvrijheid). Dik tien fte’s op de loonlijst, goed voor dik een half miljoen euro, een organisatie waar jaarlijks 2,7 miljoen in omgaat, waarvan 1,4 miljoen wordt opgehoest door de provincie en circa 340.000 euro door de gemeenten.
Is dat geld goed gespendeerd?
Gedeputeerde Staten meenden in de vorige zittingsperiode bij een evaluatie van de NV Impuls van wel:
“In ongeveer 2 jaar tijd heeft Impuls een zestigtal structuurversterkende projecten opgepakt en een dertigtal
projecten in het kader van kenniseconomie. Daarnaast heeft men zich bezig gehouden met een aantal gebiedsvisies c.q. overkoepelende projecten (financieringsprogramma’s). Promotie & acquisitie heeft geresulteerd in 80 concrete leads, met tot nu toe 11 vestigingen met ruim 200 arbeidsplaatsen en 35 initiatieven in de pijplijn.
De met deze projecten gemoeide financiën bedragen ruim € 13 mln, waarvan een kwart uit subsidies. Het aantal betrokken bedrijven is meer dan 400, waarvan een kwart van buiten Zeeland.
Veel van deze projecten verkeren nog in een startfase en de economische effecten zijn dan ook nog beperkt.
Bij succesvolle uitvoering van tenminste een deel van de projecten kunnen deze – op termijn – honderden extra arbeidsplaatsen en miljoenen extra investeringen in Zeeland opleveren. Als netwerkorganisatie is veel van wat wordt bereikt (per definitie) niet op het conto van Impuls alleen te schrijven, maar het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Het gaat er dus om dat projecten in totaal succesvol zijn.”
Dit meldde het evaluatieverslag.
Mij valt het regeltje op “veel van wat bereikt valt niet op het conto van Impuls alleen te schrijven”.
Zulke regeltjes zetten mij aan het denken.
En dan denk ik dat Impuls absoluut niet heeft kunnen waarmaken van wat ervan verwacht werd.
Misschien valt er nog te sleutelen aan een revival, een herstart.
Ik ga het daar eens met mijn vrouw over hebben.
Maar niet lang.

PS.
We zijn nu een paar weekjes verder en jawel hoor; de PZC meldt – zoals verwacht – dat GS uitermate tevreden zijn over Impuls. De krant schrijft: ” Het college van Gedeputeerde Staten is tevreden over de prestaties van de NV Economische Impuls Zeeland.
Mede dankzij de inspanningen van de ontwikkelingsmaatschappij hebben elf bedrijven zich in Zeeland gevestigd, waardoor ruim 200 arbeidsplaatsen tot stand zijn gekomen. Het dagelijks provinciebestuur is het dan ook oneens met de mening van de PVV in de Staten van Zeeland dat Impuls maar beter kan worden opgeheven.”
En zo sudderen we verder de vergetelheid in…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op PVV redt Impuls Zeeland (met PS)

  1. henk postma schreef:

    Mij valt, temidden van alle voorspelbaarheid, hier de frase op: ‘,,Mede dankzij…” Het zijn veelal niet dit soort instituten die de economie versterken. Integendeel… Zij blokkeren, met hun megolamane, en derhalve onuitvoerbare opzetjes, de initiatieven van al die (kleine) ondernemers van wie er groot worden op eigen kracht, namelijk de principes van het gezonde verstand en de natuurlijke groei… Instituten als Impuls zijn er veelal op gericht die vrije flow te blokkeren, en de werkelijke entrepreneurs van hun werk te houden. Mij viel afgelopen jaar op dat zelfs de in haven- en subsidie-ondernemerskringen goed ingevoerde ex-PvdA ‘er H. de Haas – toen nog als Vlissings volksvertegenwoordiger – de bijl sloeg aan de wortels van deze NV Economische Impuls Zeeland, daarmee alvast een voorschotje nemend op het gedachtengoed van de PVV in deze. Maar ’t mocht niet baten. Ook in het Vlissingse stort men de centen liever in bodemloze putten, dan support te geven aan het vrije spel, en de inventiviteit van de echte economische krachten…

Reacties zijn gesloten.