Zeeland wordt langzaam wakker…

Zeeland wordt langzaam wakker…
Anno nu beschikken in Zeeland zo’n 750 bedrijven over een breedbandverbinding via glasvezelkabel. In Zeeland hebben de netwerkbeheerder KPN en Zeelandnet/Delta een kleine vierduizend kilometer glasvezelkabel in de grond zitten. Dat lijkt veel, maar is in onze optiek volstrekt ontoereikend om ondernemend Zeeland nu, maar vooral ook in de toekomst, te bedienen. Alleen de grotere bedrijventerreinen in onze provincie zijn op het glasvezelkabelnetwerk aangesloten, de kleinere vaak niet, net zo min als diverse stedelijke centra, winkelgebieden en woonclusters voor bijvoorbeeld ouderen en veel basisscholen.
Sinds begin 2010 ijveren wij, Peter Bakker en Remco van Leeuwen van Vinfotech.nl uit Terneuzen, bijgestaan door internetondernemer Conny van Gremberghe, voor een spoedige uitbreiding van dat net, omdat wij ervan overtuigd zijn dat met een gedegen breedbandnetwerk Zeeland niet verstoken blijft van nieuwe vormen van dienstverlening (databeheer, software-ontwikkeling, videomanagement en –bewaking, domotica en livestreaming concepten) die momenteel elders al volop in ontwikkeling zijn.
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen nam vrijdag 19 februari 2010 in zijn hoedanigheid als economisch ambassadeur van Zeeuws-Vlaanderen het manifest “Zeeland Ontwaak” in ontvangst. In dat pamflet vroegen wij politiek-bestuurlijke steun gevraagd voor de snelle aanleg van een fijnmazig glasvezelkabelnet in Zeeland, maar vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd het pamflet toegezonden aan alle politieke partijen die mededen aan de verkiezingen en aan de Provinciale Staten van Zeeland.
De respons op onze schreeuw om aandacht was groot en overwegend positief. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen namen ons breedbandverhaal over als onderdeel voor het collegeprogramma en ook op een CDA-motie in Provinciale Staten om voor zo’n netwerk – vooralsnog – te ijveren werd positief gereageerd. Na de verkiezingen werd het echter vrij snel stil rond het breedbandverhaal.
Gelukkig wist eurocommissaris Neelie Kroes met haar Europese digitale agenda, die gepresenteerd werd in maart, in Nederland voor wat beweging te zorgen. Zo omarmde zij het omstreden voornemen van de provincie Limburg om 120 miljoen aan publieke middelen in het Limburgse glasvezelkabelnetwerk te stoppen. Ook andere provincies bleken genegen om eigen middelen te steken in breedbandnetwerken omdat zij – anders dan in Zeeland – het breedbandnetwerk beschouwen als infrastructuur net als wegen en spoorwegen.
Het streven van mevrouw Kroes om op Europees vlak fondsen vrij te maken voor snelle digitale ontwikkelingen in de Europese gemeenschap was voor ons aanleiding om ons oor te luister te leggen in Brussel, bij europarlementariër Lambert van Nistelrooy, die voor het CDA in Brussel de belangen van de zuidelijke provincie behartigt.
Van Nistelrooy kon ons zelf niet leiden naar de Brusselse vetpoppen, maar deed wel enige suggesties voor mogelijke samenwerkingsvormen, subsidieregelingen en nuttige contacten. In de zomer van 2010 bleek ook gedeputeerde Marten Wiersma (economische zaken) genegen ons te ontvangen. Uiteindelijk vond dat gesprek plaats begin september. De gedeputeerde hadden we voor dat gesprek nogmaals in een brandbrief om aandacht gevraagd en Wiersma bleek ietwat ontdaan te zijn over de toon, omdat wij gesuggereerd hadden dat er vanuit het provinciebestuur geen aandacht voor breedbandontwikkelingen zou zijn.
Dat bleek dus wel het geval te zijn, zei hij, alleen de provincie Zeeland had – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Limburg – niet de beschikking over tientallen miljoenen euro’s publiek geld om in een netwerkontwikkeling te stekken. Sterker nog, de provincie Zeeland moest zelf fors gaan bezuinigen.
Wiersma gaf aan dat er slechts voor projectmatige breedbandinitiatieven op het gebied van onderwijs en zorg, en wellicht op het vlak van vergrijzing, wat budgettaire ruimte bestond.
Voor echte netwerkontwikkelingen (kabels, graven en aansluitingen) verwees de bestuurder naar Zeelandnet/Delta of KPN.
Met Delta-Comfort-directeur Pascal de Klerk gingen we begin november om tafel in Hulst. De Klerk gaf onomwonden aan dat glasvezel niet Delta’s prioriteit heeft. Het huidige (koper) kabelnetwerk voldoet nog voldoende om het gros van ondernemend Zeeland te bedienen. Is nog up te graden en ja, als klanten het willen dan is Delta best bereid om glasvezelkabel in de grond te stoppen mits daarvoor gewoon betaald wordt. Dat gewoon betalen is ons altijd nog iets te gortig in vergelijking met andere regio’s in den lande. De prijzen liggen hoog voor de aansluiting zelf als voor de abonnementen.
Maar wist De Klerk als jullie meerdere bedrijven in een keer bij Delta aandragen om op glasvezel over te stappen kan er wel eens gedacht worden aan een clustercontracten, waarbij veel bespaard kan worden op de aanleg. “Moeten jullie die bedrijven dan wel bij ons aandragen”, wist hij.
Inmiddels is ons gebleken dat dergelijke clusterovereenkomsten door Zeelandnet/Delta ook gehanteerd worden bij het bekabelen van een reeks basisscholen in de provincie (Zeeland Zien II). Het is niet veel, maar wel een begin.
De voorbije maanden is ons gebleken dat ook bedrijven zich wat zorgen beginnen te maken over Zeelands – en met name Zeeuws-Vlaanderens – digitale achterstand. Ook de gemeenten worden daar – als aandeelhouders van Zeelandnet/Delta – op gezette tijden op aangesproken.
Dat gegeven en de demografische ontwikkelingen in de regio – die mogelijk deels met digitaal- technische middelen getackeld kunnen worden – zijn voor de gemeente Terneuzen en de taskforce UwNieuweToekomst aanleiding om in januari een speciale studiebijeenkomst te organiseren over breedbandontwikkelingen.
Onze insteek was bij het begin van onze campagne aandacht genereren voor de door ons geschetste problematiek. Die aandacht is er nu.
Het vervolg – focussen en het initiëren van projecten – zal nu de grote uitdaging zijn.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

6 reacties op Zeeland wordt langzaam wakker…

 1. guus langeraert schreef:

  Het zal wel weer ingewikkelder zijn, maar….Gedeputeerde Wiersma heeft natuurlijk geen geld voor glasvezel-infrastructuur, natuurlijk geeft hij er de voorkeur aan om miljoenen ( samen met vriendje Molecaten ) te besteden aan natuur in de vorm van een plas/dras-gebied ten westen van Breskens.
  Mag je -eventueel – later nog glasvezelkabels door zo’n ” natuur “-gebied aanleggen ?
  Of verstoren de eventuele electro-magnetische velden het evenwicht van de bio-diversiteit die zich in dat plas/dras-gebied gaat ontwikkelen ?

 2. Michiel Groeneveld schreef:

  Ik zal niet, ook niet in andere bewoordingen, herhalen waarom dit allemaal zo belangrijk is voor Zeeuws Vlaanderen. Andere regio’s konden een voorsprong nemen door investeringen uit de aandelenverkoop van hun energiebedrijf. Ik zal niet pleiten voor de verkoop van de Delta-aandelen, maar feit is wel dat Delta niet proactief investeringen zal doen in breedband, zolang ze haar kabelinvesteringen niet heeft af kunnen schrijven. Concurrenten van Delta zullen hun geld niet in zo’n dunbevolkt gebied willen steken. De centrale overheid heeft wel beperkt fondsen voor krimpregio’s maar de grote investeringen in infrastructuur gaan naar kansrijkere gebieden. Voor de mogelijkheden op het gebied van breedband in Zeeuws Vlaanderen ben ik dus niet optimistisch. Maar goed, als je niets probeert, gebeurt er helemaal niets: niets dan lof hier voor!

  • Tom schreef:

   Tja Michel, volgens mij is het o.a. jouw partij die vindt dat men de komende jaren moet investeren in de economisch belangrijke regio’s, terwijl ik van mening ben dat juist het platteland nu extra aandacht kan gebruiken.

 3. guus langeraert schreef:

  Hoe ver is men in Vlaanderen met de glasvezel-infrastructuur ?
  Als men daar ( Antwerpen / Gent ) al …..dan zouden we hier toch ……
  Het begrip UwNieuweToekomst zou dan een nog rijkere / Europese inhoud kunnen krijgen .

 4. Simon schreef:

  Blijft een lang verhaal om een goed glasvezelnetwerk aan te leggen. Wij hebben het nu op het bedrijf een abonnement op aanrader van een adviseur ook een glasvezelnetwerk en het is zonder twijfel de investering waard. Blijven doorzetten dus!

Reacties zijn gesloten.