Tweede kansers ook naar Gent?

Te veel vwo- en havoleerlingen verlaten Zeeuws-Vlaanderen voor een vervolgopleiding om daarna nooit meer terug te keren. Zeeuws-Vlaamse scholen, gemeenten en bedrijven willen daartegen een dam opwerpen. Ze hopen dat te bereiken door de banden aan te halen met instellingen voor hoger en universitair onderwijs in de regio Gent. In het Scheldetheater in Terneuzen werd daartoe maandag een belangrijke stap gezet Dit meldde het Zeeuwse Halfformaat deze week om te vervolgen met: De Associatie Universiteit Gent, stad Gent, de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de vier Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs, het ROC Westerschelde en het regionale bedrijfsleven ondertekenden een gezamenlijke intentieverklaring (een die door de dertien participanten oevrigens niet gezet werd). Hoera voor Zeeuws-Vlaanderen, Hoera voor UwNieuweToekomst, applaus voor onszelf.
pogingen zouden worden ondernomen om voor havogangers een schakelklas te maken, zodat zij makkelijker naar het Belgisch onderricht zouden kunnen doorstromen. Voorwaar een loflijk streven.

Ik zat erbij en keek ernaar en verwonderde me overigens over het feit dat dit Vlaams-Zeeuws-Vlaams feestelijk onderonsje werd afgesloten met een karige receptie met stukkies kaas en worst, maar goed.
Daar gaat het niet om.
Waar dan wel om.
Welnu om iets anders, wat in mijn ogen evenzo belangrijk is als het eeuwigdurende gevecht om onze jeugd in onze contreien te houden. En wel onze oudere jeugd, die van de nix- en nog minder-generatie.
Van die mensen die na een valse start in hun schoolopleiding op latere leeftijd besloten om via het tweede kans onderwijs een letterlijke tweede kans te nemen. Die mensen zijn er nog steeds en dreigen nu de dupe te worden van rijks-en regionaal beleid.
Vanwege de bezuinigingen op het educatiebudget (volwasseneneducatie) vanuit het rijk zijn de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten voornemens bij de VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) aan het ROC Westerschelde het VWO vanaf komend schooljaar te schrappen en bij NT1 (Nederlands/rekenen voor Nederlanders) sowieso alle alfabetiseringsgroepen te schrappen (laat prinses Laurentien het maar niet horen) Over NT2 (alfabetisering voor buitenlanders) wordt nog onderhandeld, maar ook dat ziet er slecht uit.
Oké, het is allemaal klein grut, maar ja, onze nieuwetoekomst ligt ook nog bij wat oudere jongeren niet?
Het instandhouden van de genoemde opleidingen is mogelijk, maar dan moeten de gemeenten en het ROC eigen middelen schokken. Zo’n anderhalve ton om precies te zijn. Het ROC is bereid om 50.000 euro uit haar eigen begroting te halen en dan zouden de 3 gemeenten een ton moeten bijpassen. Doen ze dat niet, dan is het VWO voor tweede kansers in Zeeuws-Vlaanderen voorgoed verleden tijd..
Denk nu niet meteen dat op het VWO alleen volwassenen zitten (zoals vroeger het geval was) Nee, hier zitten ook leerlingen die gezakt zijn, of niet meer na de havo terecht kunnen/mogen op het VWO op een VO-school, wij hebben het dus over leerlingen tussen de 17 en 23 jaar, die met een beetje goede wil wel naar de Unief van Gent zouden kunnen.
Het is allemaal een beetje gek met dat ROC. De fusie is nog niet beklonken of er worden al opleidingen opgedoekt.
Komt nog bij dat de ROC-top in Terneuzen hard loopt om de jeugd naar Gent te krijgen, terwijl ze aan de basisopleidingen voor tweede kansers en buitenlanders aan het tornen zijn.
En daar lees ik dus nergens iets over…

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.