Hulst en Terneuzen & politiekarchief.nl

videoplayer-link

Zeeuws-Vlaanderen wordt de eerste halteplaats voor de politiekarchief-promotiebus. Maandag 10 mei wordt de Amerikaanse Greyhound, volgestouwd met de modernste communicatiemiddelen, gepresenteerd in Den Haag. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zal zich dan als eerste laten rondleiden in de bus, maar vooral ook – en daar gaat het om – in de enorme digitale politieke databank. Na de formele ingebruikstelling van de promotiebus gaat de Greyhound op toernee door het land en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst en Terneuzen hebben de primeur om als eersten kennis te maken met Neerlands grootste bestuurlijk/politieke databank. Politiekarchief.nl is het grootste gedigitaliseerde audiovisuele archief van lokale en regionale overheden in Europa. Online gepubliceerde audio- en videovergaderingen van meer dan 200 overheidsinstellingen zijn op één plaats (www.politiekarchief.nl) bijeengebracht en bijzonder eenvoudig doorzoekbaar op relevante thema’s. Wekelijks worden aan dit digitale archief door gemeenten honderden nieuwe audiovisuele verslagen toegevoegd. Nimmer tevoren hebben burgers zoveel informatie kunnen vinden over politieke besluiten en de lokale/regionale politici die de besluiten nemen. Dit nieuwe digitale zoeksysteem is door de Stichting Politiek Archief gratis ter beschikking gesteld aan alle burgers van Nederland.
Politiekarchief is nadrukkelijk voor iedereen toegankelijk en te gebruiken. Het is een voorziening die niet alleen handig is voor politiek geïnteresseerden, maar ook voor bijvoorbeeld dorps-en wijkraden en verenigingen.
Voor nadere info verwijs ik u naar bijgaand persbericht:
Bus zoomt in op nieuwe digitale dienstverlening gemeenten

Tweede Kamervoorzitter Verbeet neemt Politiek Archief-bus in gebruik
Op maandag 10 mei 2010 neemt de Tweede Kamervoorzitter, mevrouw Gerdi Verbeet, de geavanceerde interactieve mediabus van Politiek Archief in gebruik. Zij zal dit doen samen met de vice-voorzitter van de Vereniging van Griffiers, mevrouw Marion Stein. Dit onder toeziend oog van burgemeesters, wetenschappers en griffiers. Aanvang: 13.30 uur. Plaats: Hofweg, ingang Binnenhof, Den Haag.
Politiek Archief is het grootste gedigitaliseerde audiovisuele archief van lokale en regionale overheden in Europa. Online gepubliceerde audio- en videovergaderingen van bijna 200 decentrale overheidsinstellingen zijn op de site http://www.politiekarchief.nl beschikbaar en eenvoudig doorzoekbaar. Wekelijks worden honderden nieuwe audiovisuele verslagen aan dit archief toegevoegd. Het gebruik ervan is kosteloos.
Streaming
De bus van Politiek Archief is uitgerust met de modernste digitale mediatechnologieën. Zo kunnen er audiovisuele uitzendingen direct – dus live – via internet worden uitgezonden (streaming). De uitzendingen kunnen later op elk willekeurig tijdstip via onder meer de website van politiekarchief.nl worden teruggekeken. Doel: de afstand tussen burger en hun bestuurlijke vertegenwoordigers verkleinen (e-participatie) en het versterken van de directe communicatielijnen tussen lokale/regionale politici en hun kiezers. Daarnaast wil Politiek Archief decentrale overheden informeren over nieuwe gedigitaliseerde informatietechnologieën die, mits goed ingezet, kunnen resulteren in meer service voor (kritische) burgers tegen lagere kosten.
Pro-actieve dienstverlening gemeenten
In de komende jaren vragen burgers en de centrale overheid, onder meer door de vergrijzing, steeds meer diensten van lokale overheden. Dit resulteert in extra uitgaven, terwijl in de praktijk gemeenten en provincies worden geconfronteerd met (sterk) dalende inkomsten. Als gemeenten intern hun beleid niet tijdig aanpassen, worden ze geconfronteerd met onrealistische uitdagingen. Eerder constateerden diverse nationale advieslichamen, zoals de commissie Wallage/Postma, dat “in het bijzonder de lokale politiek grote risico’s loopt als gemeenten in haar elektronisch verkeer met de burgers tekort schieten. De politiek kan zich deze risico’s niet veroorloven. De afgelopen jaren heeft het imago van de politiek toch al ernstig te lijden van tekort schietende kwaliteit van de dienstverlening, onvoldoende gebruik van moderne besturingsmiddelen en autistische of tenminste niet-transparante besluitvorming. De overheid als bedrijfsmatig disfunctionerende organisatie speelt een belangrijke rol bij het verlies aan gezag van de politiek.”
Videoplayers
Het in gebruik nemen van de Politiek Archief-bus in Den Haag wordt direct – dus live – via internet uitgezonden en is onder meer te bekijken via de site http://www.politiekarchief.nl.
Eerste haltes: Hulst en Terneuzen
Na de openingshandeling in Den Haag zal de bus vanuit Zuid-Nederland in de komende jaren honderden gemeenten en waterschappen bezoeken. De rondreis van de bus start op 11 mei in Zeeuws-Vlaanderen, waar zij onder meer de steden Hulst en Terneuzen aandoet. Ook deze bezoeken kunt u live volgen via http://www.politiekarchief.nl

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.