Vooralsnog geen basisinkomen in Terneuzen

UnknownHet leek allemaal zo mooi. Terneuzen, de meest sociale gemeente van Nederland, wat van West-Europa. Terneuzen, de gemeente waar het basisinkomen werkelijkheid werd. Terneuzen, groot in kleine dingen, want de verstrekking van een gift aan een kleine groep mensen in plaats van een bijstandsuitkering zou – in eerste instantie – niet meer zijn dan een klein experiment. Een proef om te bezien of kansloze bijstandstrekkers met een gemeentelijke gift van pakweg 1000 euro per maand een beter, gezonder en zinvoller leven zouden krijgen. Dat was de achterliggende gedachte van PvdA-wethouder Cees Liefting (de provinciale courant mag ‘m graag Lieftink noemen) om met het projectplannetje te komen.
De bestuurder had nooit verwacht dat de lancering van het proefvoorstel zoveel reuring teweeg zou brengen. In positieve en negatieve zin. Liefting werd overstelpt met mail, van fans en haters. Van Zaamslag tot Shanghai. Terneuzen was op de kaart gezet als de eerste gemeente waar het basisinkomen ingang had gevonden (al was het maar bij 20 mensen).

Lees verder

Geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Vooralsnog geen basisinkomen in Terneuzen

Dit taalgebruik is niet toegestaan

image-6007219DIT TAALGEBRUIK IS NIET TOEGESTAAN
Ik las bijgaand artikel op de PZC-website en dacht “o daar gaan we weer, we moeten weer het Florida van Europa worden.” Zo’n prachtig kreet, die regelmatig bij de elite opwelt. In mijn reactie schreef ik de PZC:
Zeelenberg kraamt onzin uit. Zeeland steeds maar willen neerzetten als het Florida van Europa is om verschillende redenen gewoon kul. Bovendien is Florida absoluut niet van armste naar rijkste staat gegroeid. De staat schommelt al jaren qua inkomen en ontwikkeling tussen de 35 en 40e plek in de statenrangorde. zie http://247wallst.com/…/americas-richest-and-poorest-stat…/4/

Omdat de PZC schrijft dat reacties van bezoekers op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, dacht ik dat ik als oud-collega weer goed werk verricht had door een brokje onnieuws, nepnieuws of foute berichtgeving bijtijds te tackelen.
Helaas bleek daar geen sprake van. Bovenstaande bijdrage werd geweigerd.”Dit taalgebruik is niet toegestaan”, stond er.
Nou zijn de forumregels van de PZC redelijk duidelijk. “Reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden niet geplaatst”, dicteert de PZC.
Tegenwoordig is bij de PZC al snel iets grof of kwetsend. Of zou dat komen door de nieuwe moraal die er in dit land sinds kort heerst…

Het gewraakte PZC -artikel

Geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken | Getagged , , , , | 1 reactie

Kraait de rode haan bij Veiligheidsregio?

UnknownHet onderzoeksrapport naar de organisatie van de Veiligheidsregio Zeeland wordt eind januari vastgesteld. Dat is dik een maand later dan eerst gepland. Althans dat werd door de krant en omroep in deze regio gemeld. De onderzoekers van Twynstra Gudde hebben de afgelopen maanden een interne onderzoek uitgevoerd naar de bestuurscultuur bij de veiligheidstroepen, de wanorde in het management en de chaos bij een van de grootste subsidieslurpers.

Ik ga ervanuit dat de bevindingen niet mals zullen zijn. Temeer eerder oud-burgemeesters Demmers en Huisman al rapporteerden dat er bij de Veiligheidsregio van alles mis was en dat directie en voorzitter – roverhoofdman Jan Lonink, birgemeester van Terneuzen ( die zijn eerdere bevriende directeur ook al een uitvlucht naar Thailand bood met 4 ton afkoop in de kontzak, maar dat terzijde) er een zooitje van hadden gemaakt. Lonink was woedend over Demmers haar bevindingen. Vond dat ze zaken verzon en op oorlogspad was gegaan.
Lonink hield, op basis van het interne accountantsonderzoek vol dat de directeuren hij geen misstanden en onregelmatigheden in de schoenen konden worden geschoven.
Enfin het vervolgonderzoek van Twiynstra en Gudde, waar door gemeentebestuurders die het gedoe bij de Veiligheidsregio meer dan zat waren op ws aangedrongen gaat naar alle waarschijnlijkheid weer bestuurlijk ge-jonas opleveren.
Als de presentatie van een rapport even wordt opgeschort is dat veelal simpelweg omdat er nog het een en ander moet worden bijgeschaafd, weggekalkt of opnieuw geformuleerd moet worden. Kwaadwilligen zeggen dan nog wel eens dat het rapport gezuiverd moet worden of het schrijven moet worden met wasverzachter.
Ik ga ervan uit dat dit nu gebeurd.

Officieel heet het dat “meer medewerkers dan vooraf verwacht de gelegenheid hebben aangegrepen om in een vertrouwelijk gesprek met Twijnstra-Gudde hun beeld te geven van de organisatie. Dit betekent dat het onderzoeksbureau meer tijd nodig heeft, om de opdracht, die veelomvattend is, uit te voeren en af te ronden.”  dat is op zich al een leuke opmerkingen, omdat daaruit blijkt dat bij de Veiligheidsregio de beerput nog voller zit dn eerst werd aangenomen. Enfin, ik reken er op dat veel van de aantijgingen van Letty Demmers overeind zullen blijven en dat ook nu weer – ten zoveelste male – dat de Veiligheidsregio Zeeland een zooitje is.
Laat ik duidelijk zien, dan heb ik het niet over de mannen in de kazernes die uitrukken als de rode haan kraait, dan heb ik het niet over de mensen in het veld, de hulpverleners, die doen wat ze moeten doen en eigenlijk een veel betere organisatie verdienen dan waar ze formeel sinds 2010 voor werken.
Nou ja, na het geduvel vorig jaar werd directeur Gerrie Ruijs op non-actief gesteld. Ze werd vervangen door Elie van Strien, voormalig commandant van de brandweer Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Of die vervanging terecht was zal binnenkort blijken. En mocht de voorzitter veel te verwijten zijn, dan kan die gewoon met pensioen.

De brief van Letty Demmers

Geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kraait de rode haan bij Veiligheidsregio?

Wethouder Cees is kwaad op de PZC (met weigerbrief)

15032155_1275772859153851_8714032247243137038_nCees is kwaad.
Cees Liefting, wethouder van Terneuzen.
Stuwende kracht achter de actie voor een tolvrije Westerscheldetunnel,
is kwaad op de PZC, het laatste Zeeuwse dagblad.
Kwaad, omdat Jeffrey Kutterink en Ernst Jan Rozendaal, twee verslaggevers van het krantje, Lieftings campagne omschrijven als een verkiezingsstunt die hoegenaamd geen schijn van kans maakt, omdat in vroeger jaren over de bouw en afbetaling van de tunnel stevige afspraken zijn gemaakt. Daar op terugkomen nu, zou dom zijn en bovendien ook nog eens een half miljard kosten, betogen de scribenten in zoveel woorden en zoveel wijsheid.En Cees is kwaad omdat ze zijn naam – na zoveel jaar in het publiek bestuur – ook nog verkeerd optekenen.

De PZC-retoriek gaat als volgt: “De tolheffing is nodig om de tunnel af te betalen. De aanleg kostte 750 miljoen euro. Daarnaast zijn er de exploitatiekosten (225 miljoen euro) en het onderhoud (300 miljoen euro). De totale kosten over dertig jaar – de tunnel opende op 14 maart 2003 – komen op 1,3 miljard euro. Een groot deel daarvan moet worden terugverdiend met de tol. Als de tunnel nu tolvrij wordt gemaakt, is nog 500 miljoen euro nodig voor de dekking van de afschrijvingslasten en beheer en onderhoudskosten van de Westerscheldetunnel zelf en van de provinciale lasten die verband houden met de Westerscheldetunnel, zoals de afschrijving en rente van aandelenkapitaal en de afschrijving, rente, beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel, die gebouwd is met geld uit de tol van de Westerscheldetunnel.” En alzodus bombarderen de twee Lieftings werk simpelweg tot verkiezingspraat. De krant kanlt er nog een stelling tegenaan en ziedaar 87 procent van alle Zeeuwen vindt dat wat Liefting roept en doet verkiezingspraat!

Nou en so what?
Mag dat niet. Mag in een verkiezingsperiode, in campagnetijd, iets wat leeft niet tot een politieke kwestie worden verheven. Mag een tolvrije tunnel alleen buiten verkiezingstijd onderwerp van gesprek, wens of droom zijn? Wat is dit nu voor geëmmer? Als Liefting ( en een hele massa mensen achter hem, laat ons dat niet vergeten) nu de PvdA zover weet te krijgen dat die tolvrije tunnel een der sociaal-democratische wensen voor de toekomst is, dan is dat mooi. Dat congres was daar ook voor. Dat de socialisten al veel langer zover waren, prima. Hoe meer politieke clubs die kant op kruipen hoe beter. De PVV wil het ook, die tunnel tolvrij. En ik ook.

Overigens niet vanuit politieke overwegingen dan wel insteken, nee simpelweg om een andere reden. Omwille van het gelijkheidsbeginsel. Waarom worden er overal in Nederland tunnels aangelegd die tolvrij zijn? Waarom moet men om in Zeeuws-Vlaanderen te komen een heffing betalen? En elders niet. Om dat principe gaat het. Kutterink en Rozendaal schijnen DAT niet te willen beseffen. En als Liefting dat principe ook nog eens vertaalt in harde munt (wie voor woonwerkverkeer aangewezen is op de tunnel kost dat 1500 euro op jaarbasis), dan is dat verkiezingsretoriek.

Liefting doet er goed aan zijn bloeddruk te laten dalen, zijn stoom af te blazen en de PZC te laten voor wat het is, dat Walcherse krantje. Die tolvrije tunnel is er nog lang niet. Daar zal zeker nog wel een verkiezing of wat over heen gaan voor het zover is, maar dat geeft niet. Het is beter een doel na te streven dan zonder doel door het leven te moeten gaan.
Dat schrijvend besef ik dat dit ook niet waar is.
Zonder Doel verder moeten
zou ook prima zijn.

Brief die Liefting de PZC stuurde, maar die door krant geweigerd werd

Eenzijdig berichten over de tolkwestie is slecht voor democratie
Goed dat de Provinciale Zeeuwse Courant zoveel aandacht heeft voor de actie om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Jammer dat de krant zich zo laat meetrekken in het frame van die ene grote belanghebbende in dit verband: de provincie met in het kielzog daarvan de NV Westerschelde. Een selectieve presentatie van de feiten die de grondslag vormen van dit debat doet geen recht aan de intenties van de initiatiefnemers. Democratische besluitvorming knapt enorm op als burgers goed geïnformeerd zijn en de media zouden het tot hun taak moeten rekenen om daar een hoofdrol in te spelen.
Toegegeven, het is nogal wat om het op te nemen tegen de macht van de provincie. En de NV staat ook haar mannetje met haar eigen afdeling communicatie. Dat mag echter niet het zicht belemmeren op het feit dat deze organisatie het grootste belang heeft bij het in stand houden van de tolheffing. Als je niet meer hoeft te incasseren, kan de exploitatie worden opgedoekt. En nu de kwestie op landelijke podia wordt besproken en de politiek niet langer doof blijkt, gaan degenen die niet willen veranderen natuurlijk harder roepen. Het is aan de media om niet mee te gaan roepen, maar alle kanten te belichten en dat heb ik in de berichtgeving van de afgelopen dagen gemist.
Daarom nog wat extra argumenten voor een completer beeld. Slimme economen weten dat tolheffing slecht is voor de economie. Ze promoveren er zelfs op, zoals NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis. Wie op een plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen. Tolheffing kan op die manier leiden tot een minder hoog arbeidsaanbod en zelfs een verminderd bruto binnenlands product. En dat is alleen nog het woon-werkverkeer. Zomaar klakkeloos overnemen dat het “slechts” om 250 mensen zou gaan die het volle pond moeten betalen (hoe weet die NV dat eigenlijk?) doet geen recht aan al die mensen die moeten carpoolen, die niet bij hun werkgever kunnen declareren, die spullen moeten bezorgen of bij hun moeder mantelzorg verlenen, of in deeltijd werken. Als de tunnel niet zoveel geld zou opleveren, was er nooit een andere tunnel van betaald, zouden er ook geen plannen zijn om nog meer infrastructuur uit de tunnelpot te financieren en zou de provincie zeker niet zo hard roepen.
Neem het verhaal van Adrie van Minnen. Hij runt een zaak in tweedehands goederen in IJzendijke. Hij mist veel omzet door de tunnel en kent veel collega ondernemers die er net zo over denken. Als hij meubelen naar de overkant moet brengen, kost hem dat twee keer 13,90. Dat moet hij doorberekenen aan de klant. En dan is de prijs al snel te hoog en gaat de koop niet door. Van Minnen verkoopt op tolvrije dagen drie keer zoveel. En nu we het toch over doorberekenen hebben: alle bedrijven berekenen de tolkosten door aan de klant. Of zouden bedrijven die hun werknemers wel laten declareren dat voor hun eigen rekening nemen?
Dat de tunnel niet de beloofde voorspoed heeft gebracht kan zelfs de meest optimistische bestuurder niet volhouden. Sterker: die tunnel kost honderden miljoenen aan tol, vergroot inkomensverschillen, en werkt eerder als een rem op economische ontwikkeling dan als een stimulans. Dat kan in een krimpgebied toch niemands bedoeling zijn.
Stellen dat tolvrij maken de provincie een half miljard zou kosten is ook maar half waar. De provincie kan dan 225 miljoen voor de NV ter exploitatie schrappen. Ik zou met veel plezier een verhaal in de PZC zien, gebaseerd op goeie onderzoeksjournalistiek, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het
verhaal financieel echt in elkaar zit. Dan kan wellicht meteen worden meegenomen dat ongeveer alle andere wegen, bruggen, tunnels en andere werken waar we allemaal gebruik van kunnen maken, door ons allemaal worden betaald uit onze gezamenlijke pot. En voor de menselijke toets zou ik graag veel meer verhalen willen zien zoals dat van Adrie van Minnen. Dan raakt Zeeland veelzijdig en goed geïnformeerd, en als onderdeel van het openbaar bestuur geloof ik zeer in goede informatie als basis voor goede democratische besluitvorming.
Cees Liefting ( met een g)

Geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken | Getagged , , , , , , , | 5 reacties

Ome Roon houdt niet van Zeeland

unknownOme Roon, U weet wel die minister van PvdA-huize met die grote flaphoed, die houdt niet van Zeeland. Dat is al verschillende keren gebleken. Een goede twee jaar terug durfde deze bewindsman nog te stellen dat Zeeland niet bestond, dat die provincie het recht op een bestuurlijke entiteit ontbeerde en wel vanwege het ontbreken van een eigen identiteit. Ik schreef toen dat Ronald Plasterk de weg een beetje kwijt was..(De Zeeuwen bestaan niet zegt Plasterk, februari 2014).

Lees verder

Geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken | Getagged , , , , , , , | 1 reactie